Segelduk

Polyester – Dacronduk

Vävd polyester är den mest använda fibern i segel, den är stark, hållbar och relativt billig. Vävd polyesterduk av enklare konstruktion kallas ofta cruisingdacron. Cruisingdacron är ett billigare alternativ för familje och tursegling. Har dock kortare formlivslängd än premiumdacron. Används sällan av oss.

Premiumdacron

Polyesterduk av högsta kvalité kallar vi Premiumdacron. Dacronduk av högsta kvalité och konstruktion för varaktig form och lång livslängd. Används till racing och kvalitets cruisingsegel. Vanligaste duken på vårt loft. Finns i olika hårdhetsgrader och utförande allt efter användningsområde. Premiumdacron lämpar sig mycket bra till höga smala segel (high-aspect).

Laminatduk – Mylar

Laminatduk finns i många varianter. Kallas ofta MYLARDUK efter namnet på Du Ponts polyesterfilm. Mylaren valsas i stora bitar som har samma töjning i alla riktningar. Rivstyrkan är mycket dålig. Laminatduk består av 3 eller flera skikt av väv eller film som är limmas mot varandra väv/scrim/film, film/scrim/film, väv/film/scrim/väv. Väven kallad taffeta kan vara av polyester, aramid, vectran eller spectra samt kombinationer dem emellan. Scrim är ett nät i duken som kan bestå av många olika fiber.

Pentex – laminat

Pentex (kallas även LSP och Pen) är en polyesterfiber som är c:a 30 % stummare än vanlig polyester och dessutom bättre uv-beständighet, lägre töjningsvärden och bättre formbeständighet än polyestern. Pentex är en utmärkt fiber när du vill ha lite bättre prestanda än vad dacronsegel kan ge utan att ge avkall på hållbarheten. Pentex kan inte vävas lika tät som dacron därför använder vi endast Pentex i laminatutförande med radialskärning. Pentex är ett utmärkt alternativ till polyester, aramid och spectra.

CL-duk – Cruising laminat

CL-duk är en så kallad sandwichkonstruktion väv/film/väv eller väv/film/scrim/väv i förhållandevis mjuk finish speciellt avsedd för krävande cruising och clubracing. CL-duk kombinerar mylarfilmens låga töjning med polyestervävens höga slitstyrka. CL-duken finns i polyester, pentex och spectra.

Aramid

Aramidfibern förekommer endast i laminatutförande och är framför allt avsedd för kappsegling. Aramidfibern har mycket låga töjningsvärden och väldigt hög brottstyrka.
Nackdelarna är att fibern är känslig för uv-strålning och upprepad skarp böjning. Kevlar (tillverkad av Dupont) och Twaron (tillverkat av Akzo, Tyskland) är de mest använda aramidfibrerna.
Aramid finns i ett flertal utförande för olika aplikationer. Kevlar är enormt starkt och lätt, begränsat livslängd. Är ofta det självklara valet för kappsegling på elitnivå.

Spectra/Dyneema

Spectra/Dyneema är mycket uv-tåligt, har låga töjningsvärden samt bra brottstyrka vid brytning. Har hög styrka i förhållande till sin vikt. Särskilt lämpligt till större cruisingbåtar. Dyneeman tillverkas i Holland och är en likvärdig fiber till Spectran från USA.

Nylon – Spinnakerduk

Spinnakerduk tillverkas vanligen av nylon, polyester förekommer. Nylon är lätt och starkt men töjer sig ganska mycket. En stummare fiber utsätter riggen för stora laster när seglet kollapsar och sedan fyller igen. Nylonet är uv-känsligt men tål fladder, veck och vikningar mycket bra. Finns i olika vikter från 30 till 90 g/m2. De vanligaste vikterna finns i många färger.

Kolfiber

Kolfiber har extremt låga töjningsvärden och är starkare än stål med samma vikt. Kolfiberns förmåga att motstå nötning, fladder och veck är mycket dålig. Kolfibern påverkas inte av uv-ljus. Blandas med aramid för att få bättre brottstyrka. Detta alternativ är det absolut bästa prestandan man kan ha på en segelbåt och används bland annat i Americas cup.

Taffeta

Taffeta är en tunn väv, vanligen i polyester som limmas på ena eller båda sidorna av duken/mylarfilmen. Taffetans uppgift är främst att öka dukens riv och slitstyrka. Har ibland funktion som kraftbärare då oftast i kombination med aramid eller spectra.

Scrim

Scrim, den mest kraftbärande delen i ett laminat segel, är ett eller flera nät i duken som kan bestå av flera olika fibrer.