Enar-Karlsson

Historik

Enars startades 1958 av Enar Karlsson. De första åren höll han till i garaget på Mastvägen 19, bakom den vita dörren i tegelvillan på samma adress som nuvarande lokal. Snart blev garaget för trångt och 1967 lät Enar bygga och flytta in i nuvarande lokaler.

De lokalerna var på den tiden då en Mälar 30:a var en dröm för många enormt stora. 1967 byggdes de första Allegrobåtarna i Oxelösund och långt tidigare hade Sven Söderqvist börjat sin tillverkning av de berömda Oxelöbåtarna.

Båda dessa varv var kunder hos Enar som i början var ensam men som snart fick hjälp av sin fru Sigrid som slutade på posten. I början på 1970 anställdes flera sömmerskor och 1974 kom en ung vacker yngling som hetteTommy Pettersson förbi på sin cykel och blev kvar.

1984 lämnade Enar Karlsson verksamheten och Tommy Pettersson tog över. Åren rullade på i med och motvind, från 1970- och 1980-talets enorma explosion av fritidsbåtar och självbygge över 1990-talskrisen till 2011 då Burt Adolfson och Benkt Hagstrand blev ägare av företaget.Tommy Pettersson med besättningen på fyra personer står fortfarande för den dagliga verksamheten.

Tommy Pettersson